ردپای غرب در حملات سایبری اوکراین به روسیه

«آرتور لیوکمانوف» مدیر بخش امنیت اطلاعات بین‌المللی و، امور خارجه روسیه ،وان کرد که کشورهای عضو ناتو درباره شایعه حملات سایبری روسیه صحبت می‌کنند اما خود درحال یاری‌رس، به هکرهای اوکراینی در حملات خود علیه مسکو هستند.

به گزارش ایسنا، این دیپلمات روسی ،وان کرد که کشورهای عضو ناتو به درخواست آمریکا «شایعاتی درخصوص ستیزه‌جویی‌های سایبری روسیه» مطرح می‌کنند.

وی اظهار کرد این درحالی است که خود این کشورها به هکرهای روس در حملات علیه روسیه کمک می‌کنند.

لیوکمانوف تاکید کرد: ما پیش از سال ۲۰۲۲ نیز هیچ همکاری واقعی در حوزه امنیت اطلاعاتی با کشورهای غربی نداشتیم.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/718409/%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87