ردپای قیمت فلزات گرانبها در صنعت خودرو | قیمت پالادیوم برای

قیمت پالادیوم برای اولین بار از سال 2018 به زیر پلاتین رسید.

– قیمت پالادیوم به دلیل نگر، های فزاینده تقاضا و عرضه پایدار، برای اولین بار از آوریل 2018 کمتر از قیمت ف، پلاتین بود.

پالادیوم 2.

8 درصد کاهش یافت و به 869.

6 دلار در هر اونس تروا رسید که پایین ترین میزان در پنج سال اخیر بود، در حالی که پلاتین به 874.

5 دلار رسید.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، پالادیوم در سال 2023 تا 39 درصد کاهش یافت زیرا رشد شدید قیمت آن در سال های 2018 تا 2022 باعث شد که بخش خودرو که 80 درصد تقاضا برای این ف، را تشکیل می دهد، شروع به جایگزینی آن با پلاتین ارزان تر در اتوکاتالیست های کاهش انتشارات آلاینده کند.

بر اساس گزارش رویترز، هنریک مار،، رییس تجارت ف،ات گرانبها در  شرکت هرائوس اظهار کرد این بدان م،است که تقاضا کاهش می یابد در حالی که عرضه کمابیش ثابت می ماند.

پلاتین به دلیل استفاده از آن در جواهرات و سایر صنایع، کمتر به بخش خودرو وابسته است.

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021118581742966784/%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88