رد رشوه ماموران پلیس راهور تهران بزرگ

سردار حمید ،وش  رئیس بازرسی پلیس تهران گفت: یکی از ماموران منطقه ۱۲ پلیس راهور تهران در حین کنترل تردد خودرو‌های عبوری، یک دستگاه خودروی وانت پیکان پلاک مخدوش مشاهده و دستور توقف خودرو را اعلام می‌کند.

وی در ادامه با بیان اینکه، راننده خودرو برای جلوگیری از اعمال قانون اقدام به پرداخت رشوه به مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال می‌نماید، تصریح کرد: مبلغ رشوه با عزت نفس و صحت عمل مامور پلیس راهور رد شده و متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و پیشنهاد رشوه نیز ضمیمه پرونده شد.

رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی تهران در پایان از مردم خواست هرگونه پیشنهاد، تقدیر، انتقاد یا درخواست از پلیس را با سامانه مردمی ۱۹۷ در میان بگذارند. 

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/712067/%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF