رشد 125 درصدی ورود مسافر و گردشگر به منطقه آزاد ارس در نیمه اول سالجاری

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس از رشد 125 درصدی ورود مسافر و گردشگر در نیمسال اول 1402 به این منطقه خبر داد. محسن محمدزاده با اعلام این خبر افزود: – محسن محمدزاده با اعلام این خبر افزود: بر اساس آمار در شش ماهه اول سالجاری یک میلیون و 958 هزار خودرو با …
منبع خبر: شما نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020716418946734080/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B3