رشد 42 درصدی تحویل خودرو به مشتریان از ابتدای سال تاکنون

وی با بیان این که افزون بر این، حدود 30 هزار دستگاه دیگر آماده تحویل به مشتریان است، گفت: از این تعداد 9 هزار دستگاه خودرو دارای پلاک انتظامی و آماده حمل و 21 هزار دستگاه در فرآیند شماره گذاری قرار دارد.

به گفته معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو، در روز های پای، سال نیز با ادامه روند فعلی، تعداد عرضه و تحویل به مشتریان از رقم 700 هزار دستگاه عبور خواهد کرد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66818886/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو از رشد 42 درصدی تحویل خودرو به مشتریان از ابتدای امسال تا 25 بهمن ماه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: – در مجموع بیش از 600 هزار دستگاه خودرو سواری و تجاری از ابتدای سال آماده تحویل و عرضه به مشتریان شده است.

شفیعی نژاد اضافه کرد: با تحویل شدن این تعداد، آمار تحویل به مشتریان از مرز 600 هزار دستگاه عبور کرده و به عدد 600 هزار و 428 دستگاه می رسد.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری آریا، آقای محمد شفیعی نژاد با بیان این که از ابتدای سال تا 25 بهمن ماه، با رشد 42 درصدی، 570 هزار دستگاه خودرو سواری و تجاری سنگین و نیمه سنگین را تحویل مشتریان داده ایم، افزود: این تعداد 168 هزار دستگاه بیش تر از تحویل مدت مشابه سال گذشته و همچنین 112 هزار دستگاه نیز بیش تر از تحویل کل سال 1400 است.