رفتارهای خیانت آمیز روح و روانم را در آتش عذاب وجدان می سوزاند /آتوسا وضع مالی من را که دید قصد طلاق از همسرش را دارد!مردجوان بابت رابطه نامشروع با زن متاهل عذاب وجدان گرفت. – به گزارش کردم. یکی را داده ای صد ناز و نعمت/ یکی را قرص جو آلوده در خون او دختری زیبارو، با وقار و محجبه بود که نسبت فامیلی با پدرم داشت اما خانواده نامزدم نیز وضعیت مالی من،ی نداشتند و زندگی سختی را در روستا می گذراندند.
منبع خبر: فرتاک نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020515364097449984/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B9%D8%B0%D8%A7%D8%A8