رهگیری وشناسایی ناوگروه هواپیمابر آیزنهاور توسط نیروی دریایی ارتش

به گزارش صنعت نیوز، سامانه‌های
اشراف اطلاعاتی نیروی دریایی ارتش، ناوگروه هواپیمابر آیزنهاور آمریکا را رهگیری و
موردشناسایی قرار دادند
.

سامانه‌های اشراف اطلاعاتی
بدون‌سرنشین و با سرنشین (شناوری سطحی، زیر سطحی و پروازی) نیروی دریایی ارتش
جمهوری اسلامی ایران به ویژه پهپادها در خلیج عدن و دریای عمان ناوگروه هواپیمابر
آیزنهاور را رهگیری و موردشناسایی قرار دادند
.

همچنین سامانه‌های اشراف
اطلاعاتی نیروی دریایی سپاه با تبادل اطلاعات با نیروی دریایی ارتش و اشراف کامل
بر تنگه هرمز این ناوگروه را رهگیری و شناسایی ،د
.

بر اساس این گزارش و برابر اظهارات فرماندهان و مسئولان عالی‌رتبه
جمهوری اسلامی ایران، حضور ناوگروه هواپیمابر آیزن‌هاور نه تنها تغییری در روند
امنیت منطقه ایجاد نمی‌کند بلکه باعث ایجاد تنش و ناامنی در منطقه می‌شود و
کشورهای منطقه بدون دخالت بیگانگان قادر به تآمین امنیت منطقه هستند و نیازی به
حضور آمریکا نیست
.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/707282/%D8%B1%D9%87%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%B2%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4