روز صعود ریالی ها در بورس +اینفوامروز قیمت سهام تمامی نمادهای دو گروه خودرو و ساخت قطعات و بانک ها و مؤسسات اعتباری افزایش یافت و این دو گروه ریالی سبزترین گروه های بازار بودند. – به گزارش هم روند صعودی داشت و با رشد 3 هزار و 24 واحد به سطح 139 هزار و 227 واحد رسید. نمادهای اثرگذار بر شاخص بورس امروز قیمت …
منبع خبر: اقتصاد نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020203716977438720/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%2B%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88