روسیه اولین نیروگاه اتمی ازبکستان را احداث می‌کند

رئیس‌جمهور روسیه در سفر اخیرش به ازب،تان توافقی با همتای ازب،ت، خود برای احداث یک نیروگاه اتمی در این کشور آسیای میانه امضا کرد.

به گزارش ایسنا، روسیه و ازب،تان در مذاکرات «ولادیمیر پوتین» و «شوکت میرضیایف» روسای جمهور دو کشور در تاشکند، توافقی برای ساختن یک نیروگاه اتمی در ازب،تان امضا ،د.

خبرگزاری آسوشیتدپرس در این باره گزارش داد: میرضیایف پس از مذاکره با پوتین این پروژه را «حیاتی» تلقی کرده و گفت که ازب،تان از «ذخایر بزرگ اور،وم برخوردار است.»

پوتین در مقابل وعده داد که «هر کاری برای همکاری موثر با بازارهای ازب،تان انجام بدهد.»

اگر این توافق اجرایی شود، این نیروگاه اولین نیروگاه اتمی در آسیای میانه خواهد بود که نفوذ روسیه را بیش از پیش در آن افزایش می‌دهد.

روس‌اتم، مجموعه شرکت‌های انرژی روسیه گفت که این پروژه در برگیرنده شش رآکتور با ظرفیت کلی ۳۳۰ م،ات است.

رسانه‌های روس گزارش دادند که دو کشور، پیشتر، درباره ساختن نیروگاه اتمی با ظرفیت بیشتر و به میزان ۲.۴ گی،ات مذاکره کرده بودند.

پوتین همچنین وعده داد که انتقال گاز به ازب،تان افزایش بیابد.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/721836/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF