روش درست گرم کردن موتور ماشین در روزهای سرد سال | این کار باعث کاهش عمر موتور خودرو خواهد شد

روش گرم ، موتور ماشین در فصل زمستان یکی از باورهای رایجی است که میان مردم وجود دارد. اما روشن ، همه ماشینها در هوای سرد به یک گونه است؟ – ،معمولا بسیاری از افراد در روزهای سرد زمستان، قبل از شروع به حرکت موتور اتومبیل خود را به مدت چند دقیقه روشن می گذارند اما آیا …
منبع خبر: اندیشه معاصر
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021108424862697472/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84