روند افزایشی تولید سایپا نسبت به سال گذشته

علاوه بر این در راستای برنامه افزایشی تولید که به دستور مدیرعامل گروه در دستور کار قرار گرفت، شرکت بن رو در مدت زم، حدود ۷ ماه موفق به ثبت رکورد تولید سال قبل شد. بر همین اساس سایت تولیدی بن رو که تولید وانت سایپا ۱۵۱ را در دستور تولید دارد، توانست از کل تولید سال گذشته عبور کرده و بالغ بر ۲۳ هزار و ۴۵۰ دستگاه وانت ۱۵۱ تولید کند.

به گزارش بازار به نقل از سایپا، گروه خودروسازی سایپا در مهرماه امسال ۳۹ هزار و ۲۷۲ دستگاه خودرو تولید کرد که در مقایسه با مهر سال گذشته با تولید ۳۳ هزار و ۶۶۳ دستگاه خودرو، افزایش ۵ هزار و ۶۰۹ دستگاهی را در کارنامه سایپا رقم زد.

همچنین گروه سایپا در مهرماه بر اساس تقویم کاری از میانگین تولید روزانه هزار و ۸۷۰ دستگاه عبور و در اول آبان موفق به ثبت رکورد تولید هزار و ۹۲۴ دستگاه شد.

این گزارش می‌افزاید: روند افزایشی تولید خودروی شاهین همچنان ادامه داشته و با تولید بیش از ۱۶ هزار دستگاه تا پایان مهر، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با تولید ۱۲ هزار دستگاه، افزایش ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65430047/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87