رویکرد استراتژیک هیوندای برای افزایش فروش در سال 2024

کمپ، هیوندای در سال 2023 توانست به فروش جه، بی سابقه ای دست یافته و رکود فروش 4/216/680 دستگاه خودرو را به ثبت برساند. این میزان فروش 6/9 درصد رشد را در مقایسه با سال قبل نشان می دهد و هیوندای قصد دارد این رقم را در سال 2024 افزایش دهد. – برای دسترسی سریع تر به اخبار داغ، تلگرام …
منبع خبر: کاما پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021000344034070528/%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84