رکود سنگین به قیمت مسکن رسید

منبع خبر: نبض بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020318121031604224/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF