رکود و گرانی در بازار خودرو/ موج جدید افزایش قیمت خودروها در راه است؟

دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65503620/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%2F-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA