رکود کامل بازار خودرو/ خرید خودرو به صفر رسیدبررسی های خبرنگار ایرنا حاکی است در شرایطی که این روزها بازار خودرو با افزایش قیمت ها و شدیدتر شدن رکود همراه شده، قیمت برخی محصولات داخلی تغییر چند، تجربه نکرده است. –
منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65528000/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%2F-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF