رکوردزنی ترکیه ادامه دارد | خبر خودرو

جدیدترین آمارهای رسمی منتشرشده توسط ،یه نشان می‌دهد صنعت
گردشگری این کشور به دنبال افزایش شمار گردشگران خارجی رونق گرفته است
.

به گزارش ایسنا به نقل از دیلی‌صباح، ‌ بر اساس آمارهای رسمی
که روز جمعه
۳۱
شهریورماه منتشر شد، آمار گردشگران خارجی که به ،یه سفر کرده‌اند در هشت ماه
اخیر سال جاری میلادی با حدود
۱۴
درصد رشد همراه بوده است
.

و، فرهنگ و گردشگری ،یه اعلام کرد: بیش از ۳۳.۴ میلیون گردشگر خارجی در فاصله
ژانویه تا اوت سال جاری میلادی به ،یه سفر کرده‌اند و به این ترتیب آمار
گردشگران خارجی این کشور در مقایسه با سال گذشته با
۱۳.۹۵درصد افزایش مواجه شده است.

تعداد گردشگران خارجی که در ماه اوت به ،یه سفر کرده‌اند
در مقایسه با همین ماه در سال گذشته میلادی با افزایش
۵.۶۴ درصدی به بیش از ۶.۶۶ میلیون نفر رسید.

گردشگران روس و شهروندان کشورهای اروپایی همچون آلمان و
بریت،ا در افزایش آمار تعداد گردشگران خارجی امسال ،یه نقش قابل توجهی داشته‌اند
.

بر این اساس تعداد مسافران روس که در هشت ماه اخیر به ،یه
سفر کرده‌اند با افزایش
۴۴.۸۴
درصدی
۴.۳
میلیون نفر گزارش شده است
.

در این بازه زم، همچنین،۴.۱ میلیون
گردشگر از آلمان و
۲.۶۵
میلیون گردشگر از بریت،ا به ،یه سفر کرده‌اند. همچنین
۱.۸ میلیون بلغاری در هشت ماه
اخیر از این کشور دیدن کرده‌اند
.

،ت ،یه پیش‌بینی کرده است که شمار گردشگران خارجی در سال
جاری میلادی به
۶۰
میلیون نفر و این آمار در سال
۲۰۲۸
به
۹۰
میلیون نفر برسد
.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/700855/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF