رکورد ترانزیت خودرو در بنادر و دریانوردی بندرلنگه شکسته شد

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020421022131959808/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%84%D9%86%DA%AF%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF