ریزش 100 میلیونی قیمت پژو 2008 /قیمت جدید تارا، رانا و کوییک

منبع خبر: اقتصاد نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020264283874557952/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88-%2F%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C%DA%A9