ریماک : تقاضا برای هایپرکارهای الکتریکی کاهش یافته است

ریماک می گوید تقاضا برای هایپرکارهای الکتریکی کاهش یافته است

گروه بین الملل: ریماک نورا هزار و 914 ، بخاری که در سال 2021 رونمایی شد، به 150 دستگاه محدود شده است و حدود 50 مورداز آن قبلاً فروخته شده است.

به گزارش خبرخودرو، به گفته این برند، بخشی از دلیل باقی ماندن دو سوم تولید برنامه ریزی شده این است که تقاضا برای هایپرکارهای الکتریکی کاهش یافته است.

میت ریماک، بنیانگذار این شرکت، در جریان کنفرانس آینده اتومبیل فایننشال تایمز در لندن، ،ستان، توضیح داد: “ما درسال‌های 2016/2017، زم، که بازار خودروهای الکتریکی خوب بود، توسعه نورا را شروع کردیم. به سرعت تا سال 2024 و تکنولوژی الکتریکی بسیار رایج تر شده است.”

به ،ه خود، این تغییر باعث کاهش تقاضا برای هایپرکارهای می شود. آنها قدرتمندتر و معمولاً سریعتر از نمونه های مشابه بنزین سوز هستند، اما شرکت ها متوجه شده اند که شتاب صفر تا 60 مایل در ساعت زیر دو ث،ه برای جذاب ، یک خودرو کافی نیست. ،یدار، که مبلغ هفت رقمی برای ،ید خودرو دارند، خواهان فناوری آنالوگ هستند.

این درک حداقل تا حدی توضیح می دهد که چرا جانشین بوگاتی شیرون الکتریکی نیست. این موتور با موتور V16جدید نیرو می گیرد. ریماک که مالک بوگاتی است، گفت که ارقام فروش یک مدل باتری ‌دار به چیزی نزدیک به چیزی نیست که برای خودروی V16در نظر گرفته است.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/720853/%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA