رییس شورای عالی استانها: هیچ نیروگاهی در تهران مازوت استفاده نمی کند

وی افزود: این افزایش مصرف ما را در مقابل دوگانه ای قرار داده است که یا باید مجموعه های صنعتی را متوقف کنیم و یا باید در برخی استانها برای تأمین برق از مازوت استفاده کنیم که به تبع آن آلودگی هوا را به همراه دارد و امروز این مشکلی است که با آن مواجه هستیم.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66030149/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%3A-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87

وقتی از یک سو تولید خودرو باز گذاشته می شود و سالانه 800 هزار خودرو وارد شهر می شود در حالی که ،وجی حتی 10 درصد این رقم هم نیست، ی،ی یک غول بزرگ متحرک آلودگی در شهر رها شده است.

– وقتی از یک سو تولید خودرو باز گذاشته می شود و سالانه 800 هزار خودرو وارد شهر می شود در حالی که ،وجی حتی 10 درصد این رقم هم نیست، ی،ی یک غول بزرگ متحرک آلودگی در شهر رها شده است.

رییس شورای عالی استانها با اشاره به اینکه در فصل سرما کشور در مقابل دو گانه توقف صنایع و مازوت سوزی و آلودگی هوا قرار می گیرد، گفت: تلاش شهرداری ها برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی با هدف کاهش آلودگی هواست.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، پرویز سروری در حاشیه برگزاری اج، عمومی شورای عالی استانها در تشریح روند تاثیرگذاری مدیریت شهری در موضوع آلودگی هوا با تاکید بر اینکه در تهران نیروگاه ها به هیچ ،وان از مازوت استفاده نمی کنند گفت: امروز متاسفانه در کشور در ارتباط با تامین برق با توجه به شدت مصرف با مشکلات بسیاری مواجه هستیم.