زمزمه های افزایش قیمت خودرو به گوش می رسد

آمارها نشان می دهد جمع کل زیان انباشته صنعت خودرو سازی برای نخستین بار از مرز 200 هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.این در حالی است که زمزمه هایی در مورد افزایش قیمت خودرو سازان به گوش می رسد که می تواند منجر به کاهش زیان ایران خودرو و سایپا شود. – مشکلات مالی صنعت خودرو …
منبع خبر: روز نو
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021204677128693760/%D8%B2%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF