سامانه یکپارچه فروش خودرو حذف شد

سامانه یکپارچه فروش خودرو حذف شد

به گزارش خبرخودرو ، معاون وزیر صمت از حذف سامانه یکپارچه فروش خودرو خبر داد. 

منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل و، صمت گفت: با توجه به افزایش تیراژ خودروسازان و واردات خودروهای کارکرده و اشباع بازار ، روش عرضه به صورت فروش مستقیم و از کارخانه خواهد بود.

عرضه جدید خودرو از ۸ مهرماه شروع می‌شود.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/701276/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B4%D8%AF