سایپا در انتظار گران شدن خودرو نشسته که شاهین را تحویل نمی دهد؟

مسئولان سایپا اعلام ،د که این ادعا به هیچ ،وان صحت ندارد و برنامه تحویل تمام خودروهای سایپا بدون هیچ تفاوتی در بین خودروها در جریان است. – افزایش قیمت خودروهای تولید داخل موضوعی است که خودروسازان ،تی ایران هر از چندگاهی برای کاستن از زیان انباشته چند همتی خود آن …
منبع خبر: شایا نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020617567946074112/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7