سرمایه گذاران به نیت کدام مقصد از بازار خودرو خارج شدند؟

بازار خودرو در هفته منتهی به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری از رشد نرخ ارز تبعیت کرد و قیمت ها در بازار خودرو صعودی شد. – البته فعالان بازار معتقدند روند رشد قیمت خودرو تا حد زیادی کنترل شده و دلیل این مساله را ایده بانک مرکزی برای جمع آوری نقدینگی موجود در جامعه به کمک …
منبع خبر: اکو ایران
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030456081266278400/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC