سرمایه ‌گذاری گروه بی ام و برای تولید خودروهای الکتریکی مینی در بریتانیا

گروه بین الملل: مینی در چند وقت اخیر تغییرات قابل توجهی
در ،یب خود ایجاد کرده است.

به گزارش خبرخودرو، مینی کوپر سه درب برقی آینده قرار است
برد، قدرت و قابلیت شارژ بسیار بیشتری نسبت به مدل قبلی خود ارائه دهد. کانتریمن
الکتریکی قصد دارد قابلیت های شارژ سالم تری را در یک کراس اوور کامپکت
AWD ارائه دهد. این
خودروساز بریت،ایی همچنین ایسمن را عرضه خواهد کرد، یک ورودی کاملاً جدید که
قرار است بین پنج درب و کانتریمن قرار گیرد.

با خط تولید جدید، مینی یک تصمیم به ظاهر عجیب گرفته است:
آوردن خط تولید به چین. گریت وال موتور مدل های سه در مینی کوپر و آسمن را از طریق
سرمایه گذاری مش، تولید خواهد کرد. این مدل‌ها در شهری که در کنار رودخانه یانگ
تسه برای صادرات آسان قرار دارد، ساخته می ‌شوند. این مدل سه درب اوا، امسال در
چین تولید خواهد شد.

در حالی که هزینه ساخت در چین کمتر از بریت،ا است، مینی
ها به خودروهای ،یسی معروف هستند. این خودروساز نمادین حتی آ،فورد را
“خانه تولیدی” خود نامیده است. گروه بی ام و اخیراً 645 میلیون دلار در
تأسیسات تولید مینی در بریت،ا سرمایه گذاری کرده است.

این سرمایه گذاری به این م،ی است که خودروهای الکتریکی و
ایسمن سه درب از سال 2026 در تاسیسات مینی در بریت،ا تولید خواهند شد. علاوه بر
این، مینی می گوید تا سال 2030 فقط خودروهای برقی را در محل مونتاژ آ،فورد خود
مونتاژ خواهد کرد.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/700296/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7