سرنوشت بازار خودرو تا پایان سال چه می شود؟/ نوسان قیمت ها ادامه دارد؟

منبع خبر: ایران پژواک
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66411268/%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F%2F-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86