سقوط تاریخی قیمت سراتو صفر در بازار خودرو + جدول مونتاژی و وارداتی

منبع خبر: فرتاک نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020433723048998912/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98%DB%8C