سقوط قیمت ها در بازار خودرو / دلار درجا زد خودرو سقوط کرد

منبع خبر: خبرجو 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011208873393291264/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7-%D8%B2%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88