سلیمی: وجه شرعی پرداخت کامل هزینه خودرو پیش از قرعه کشی روشن نیست

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66554729/%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C%3A-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B1%D8%B9%D9%87