سهمیه بنزین این خانوارها افزایش یافت | تغییر سهمیه بندی بنزین

جزییات تغییر سهمیه بندی بنزین را در این مطلب میخو،د . – را در این مطلب میخو،د .سهمیه بنزین، در واقع میزان بنزینی است که برای هر شخص یا خودرویی در نظر گرفته می شود. سهمیه بنزین بر اساس عواملی مانند نوع خودرو، استفاده ی روزانه، فاصله ی مسافرتی و نیز قو،ن و مقررات هر …
منبع خبر: ورانداز
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020811855796244480/%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%26%23124%3B-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C