سوئد ارسال جنگنده به اوکراین را بررسی می‌کند

رادیو سوئد به نقل از منابع ناشناس گزارش داد که ،ت سوئد
از نیروهای مسلح خود می‌خواهد پتانسیل ارسال جت‌های جنگنده گریپن به اوکراین را
بررسی کنند
.

به گزارش ایسنا، رادیو سوئد گفت: ،ت می‌خواهد بداند، در
میان چیزهای دیگر، این واگذاری چگونه بر قابلیت‌های دفاعی سوئد تأثیر می‌گذارد و
استکهلم با چه سرعتی می‌تواند جنگنده‌های گریپن جدید را دریافت کند
.

درست یک سال پس از آ،ین انتخابات سراسری، ،ت سوئد تصمیم
خود را برای افزایش هزینه‌های دفاعی خود اعلام کرد که به میزان قابل توجهی بیشتر
از آنچه قبلا اعلام شده، بود
.

،ت روز دوشنبه اعلام کرد که بودجه دفاعی بیش از ۲۷ میلیارد کرون (۲.۲ میلیارد یورو) در سال آینده
افزایش می‌یابد که هزینه‌های دفاعی سوئد را به
۲ درصد تولید ناخالص داخلی و
رسیدن به هدف ناتو می‌رساند
.

پال یونسون، وزیر دفاع سوئد، گفت: «ما با چالش‌های تاریخی در
سیاست دفاعی روبرو هستیم، و سوئد کار بر روی بزرگترین پروژه تسلیح مجدد نیروی
دفاعی از دهه
۱۹۵۰
را تشدید خواهد کرد
.

وی توضیح داد که افزایش شدید بودجه دفاعی عمدتاً به دلیل
تصمیم برای تسلیح مجدد نیروهای دفاعی و عضویت مورد انتظار در ناتو است
.

خط دفاعی جدید توسط وزیر دفاع سوئد به ،وان پیامد مستقیم
وخامت اوضاع امنیتی پس از حمله روسیه به اوکراین توصیف می‌شود، زیرا فشار فزاینده‌ای
را بر نیروهای مسلح سوئد در قالب انتقال منابع، نظارت خارجی و تمرینات وارد می‌کند
.

وی گفت: ما امروز یک نیروی دفاعی داریم که بسیار سخت کار می‌کند.
ما از این موضوع آگاه هستیم و آنها باید تقویت شوند
.

به گفته جانسون، عضویت مورد انتظار سوئد در ناتو نیز از طرق
مختلف منجر به افزایش هزینه‌ها خواهد شد. به ،وان مثال، او اشاره می‌کند که نزدیک
به
۲۵۰ افسر
باید به ساختارهای فرماندهی ناتو اعزام شوند. جانسون گفت: این به تدریج اتفاق
خواهد افتاد و نیاز به افزایش پرسنل دارد
.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/700252/%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF