سوناک دور تا دور خانه‌اش حصار چوبی می‌کشد

ریشی سوناک تدابیر امنیتی عمارتش
را پس از حمله فعالان زیست محیطی به این ملک تشدید کرده است
.

به گزارش ایسنا، رو،مه میل
روز یکشنبه گزارش کرد، نخست وزیر ،یس طرح‌هایی را برای ،ید یک حصار
۱۶۵ فوتی به منظور بستن تمامی راه‌های
منتهی به این عمارت دو میلیون پوندی واقع در “نورث یورکشایر” ارائه کرده
است
.

این درخواست ۱۱ اکتبر سال جاری میلادی و چند
روز پس از آن ارائه شد که سوناک از کنفرانس حزب محافظه کار در من،تر برمی‌گشت و
یک روز پس از آن مطرح شد که یک معترض سخنر، “کایر استارمر” رهبر حزب
کارگر ،یس را بهم زد و به سوی او مواد درخشنده پرتاب کرد
.

در اوت ۲۰۲۳، معترضان حامی صلح سبز با
بالا رفتن از ساختمان عمارت سوناک، روی نمای آن پرده‌های سیاه کشیدند. این فعالان
محیط زیستی از یک دروازه باز وارد شده و پس از ورود به حیاط که هیچ پلیس یا گارد
امنیتی در آن حضور نداشت، به سمت ساختمان رفتند. پنج مظنون بعدا در این ارتباط
دستگیر شدند
.

سوناک در آن زمان با خانواده
در تعطیلاتی در کالیفرنیا بود و صلح سبز گفته بود اگر نخست وزیر در خانه بود چنین
کاری انجام نمی‌شد. صلح سبز توسط ،ت ،یس به دلیل این اقدامش در فهرست سیاه
بود و وزرای ،ت دستور دادند تا تمامی ارتباطات با این گروه به سرعت قطع شود
.

معترضان در اعتراض به حمایت
،ت از توسعه عمده اکتشاف نفت و گاز در دریای شمال، نمای ساختمان را با پارچه
سیاه تولید شده از مشتقات نفتی پوشاندند
.

در این میان، نخست وزیر ،یس
تایید کرده که حصار چوبی که قرار است ایجاد شود با هدف بازداشتن مهاجمان در ورود
به عمارت وی است
.

سوناک و همسرش این عمارت را در
سال
۲۰۱۵ به
ارزش
۱.۵
میلیون پوند ،یداری ،د. سال گذشته میلادی شورای شهر برنامه‌های آنها را در
ساخت یک است، آب گرم
۴۰
فوتی به همراه یک زمین ورزش و زمین تنیس تایید کرد
.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/703572/%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D8%B4-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%B4%D8%AF