سیگنال جدید درباره قیمت خودرو تا پایان سال جاری

به گزارش خبرجو24؛ سیگنال جدید درباره قیمت خودرو تا پایان سال جاری حباب قیمت خودرو که در نیمه دوم سال 1401 شکل گرفته بود با آغاز فروردین 1402 ،ید. – حباب قیمت خودرو که در نیمه دوم سال 1401 شکل گرفته بود با آغاز فروردین 1402 ،ید. ثبات قیمت دلار، وعده واردات خودرو و سامانه یکپارچه …
منبع خبر: خبرجو 24
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020709659488555008/%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C