سیگنال دلار به بازار سهام/ چرا بورس آرام نمی گیرد؟

یک کارشناس بازار سرمایه ،وان می کند: صمدی متذکر می شود: افزایش نرخ ارز اثر خود را روی همه بازارها می گذارد؛ مثل بازار طلا و خودرو و عجیب است که بورس، – بهنام صمدی درباره وضعیت بورس می گوید: ریزش ارزش بورس به نظر می رسد بیشتر هیج، است. وی می افزاید: در حال حاضر بازار نسبت …
منبع خبر: جدید پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020730411326525440/%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%2F-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%9F