سیگنال های منفی به بازار خودرو

تعادل|گزارش رسمی ایران خودرو به سازمان بورس از کاهش 6 درصدی تولید محصولات سواری این شرکت در 10 ماه نخست امسال حکایت دارد. – تعادلگزارش رسمی ایران خودرو به سازمان بورس از کاهش 6 درصدی تولید محصولات سواری این شرکت در 10 ماه نخست امسال حکایت دارد. تعادلگزارش رسمی ایران خودرو …
منبع خبر: رو،مه تعادل
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021105201462124544/%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88