شاسی بلند محبوب دوباره ارزان شد!

منبع خبر: وقایع روز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020203711322468352/%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%21