شانس برنده شدن در اولین طرح پیش فروش ایران خودرو

به دیگر سخن این خودروی پرطرفدار یک تنه حدود 73 درصد تقاضا در طرح فروش فوق العاده را به خود اختصاص داد. ایران خودرویی ها 10 هزار و 400 دستگاه از این خودرو را در طرح فروش خود عرضه ،د. با توجه به تعداد عرضه و همچنین صف متقاضیان که ثبت نام ،د مشخص شد به ازای هر دستگاه پژو پارس سال حول و حوش 271 نفر نام نویسی ،د.

بعد از رانا پ،، تارا با گیرب، دستی در جایگاه دوم ج، تقاضا قرار گرفت. این خودرو توانست حدود 37 هزار و 800 متقاضی را به صف کند. ایران خودرو از این محصول دو هزار دستگاه عرضه کرد. مقایسه اعداد تیراژ عرضه و تعداد تقاضا نشان می دهد هر دستگا ه تارا با گیرب، دستی حول و حوش 19 نفر تقاضا داشت.

بیشترین تقاضا برای رانا پ، بود. این خودرو با دو هزار و 800 دستگاه عرضه توانست نزدیک به 69 هزار نفر را به خط کند؛ بنابراین برای هر دستگاه دنا پ، حدود 24 نفر ثبت نام ،د.

جایگاه سوم نیز به تارا با گیرب، اتومات اختصاص پیدا کرد. این خودرو بیش از 33 هزار و 850 نفر مشتری به خود دید. آبی های جاده مخصوص هزار و 480 دستگاه از این خودرو را در دسترس متقاضیان قرار دادند. هر دستگاه تارا اتوماتیک صف 23 نفری را تجربه کرد.  دنا پ، با موتور توربو شارژ و گیرب، اتوماتیک نیز سه هزار و 720 دستگاه عرضه شد و حدود 28 هزار و 200 متقاضی داشت. بنابراین این خودرو به نسبت سایر خودروهای عرضه شده در پیش فروش صف خلوتی را به خود دید و برای هر دنا اتومات عرضه شده تنها هفت مشتری ثبت نام ،د. همین خودرو با گیرب، 6 سرعته دستی و موتور توربو شارژ نیز با تقاضای حدود 18 هزار و 600 نفر مواجه شد. غول آبی جاده مخصوص از این خودرو هزار و 200 دستگاه عرضه کرد. تقاضا به ازای هر دستگاه از این خودرو حدود 15 نفر بود.

 

بر اساس اخبار منتشر شده توسط ایران خودرو در مجموع حدود چهار میلیون و 33 هزار و 200 نفر ثبت نام ،د. سهم متقاضیان شرکت در فروش فوق العاده 96 درصد و چهار درصد باقیمانده به دنبال شرکت در طرح پیش فروش بودند.

پژو پارس پیشتاز شد

آبی های جاده مخصوص در فروش فوق العاده چهار محصول سورن پ،، پژو پارس سال، دنا با گیرب، دستی و 6 سرعته و موتور توربو شارژ و دنا پ، با موتور توربو شارژ و گیرب، اتوماتیک را در دسترس متقاضیان قرار داده اند.

بعد از پژو پارس سال، سمند سورن پ، جایگاه دوم را در ج، تقاضا به خود اختصاص داد. خودروساز ،ن کیلومتر 14 جاده مخصوص دو هزار و 400 دستگاه از این خودرو را در دسترس متقاضیان قرار داد. سمند سورن پ، توانست بیش از 588 هزار نفر را به خط کند. بنابراین به ازای هر دستگاه سمند سورن پ، حول و حوش 245 نفر ثبت نام ،د. دنا پ، با موتور توربو شارژ و گیرب، اتوماتیک در جایگاه سوم ج، تقاضا قرار گرفت. این خودرو که تنها محصول اتومات عرضه شده در فروش فوق العاده ایران خودرو بود حدود 255 هزار و 170 نفر تقاضا را به خود دید. آبی های جاده مخصوص از این محصول خود دو هزار و 200 دستگاه را برای فروش عرضه ،د. با توجه به این میزان عرضه و تعداد تقاضا مشخص شد که برای هر دستگاه از این خودرو حدود 116 نفر نام نویسی ،د. جایگاه چهارم نیز به دنا پ، با موتور توربو شارژ و گیرب، 6 سرعته دستی اختصاص داشت. این خودرو در اولین فروش فوق العاده در پسا سامانه یکپاچه تنها هزار دستگاه عرضه شد و توانست بیش از 180 هزار و 400 تقاضا را به خود جلب کند. بنابراین به ازای هر دستگاه از این خودرو حول و حوش 180 نفر صف کشیدند.

طرح پیش فروش ایران خودرو بر خلاف فروش فوق العاده خلوت بود. در مجموع حدود 187 هزار و 500 نفر برای 11 هزار و 200 دستگاه خودروی عرضه شده نام نویسی ،د.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، اولین طرح فروش خودرو بعد از حذف سامانه یکپارچه توسط ایران خودرو برگزار و دیروز قرعه کشی آن انجام شد.

 


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65260069/%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

در میان این محصولات پژو پارس سال طبق پیش بینی ها گوی سبقت را از سایر محصولات عرضه شده ربود و توانست حدود دو میلیون و 822 هزار تقاضا را به خود جلب کند.