شاهین رکورددار سقوط قیمت شد!

رصد بازار نشان می دهد امروز سایپایی ها با افت 2 تا 8 میلیون تومان راهی بازار شدند، کاهشی که پس از دو هفته در بازار شکل گرفت. – اخبار سیاسی عمده دلیلی است که فعالان بازار خودرو کاهش قیمت در بازار را به آن نسبت می دهند. امروز و پس از آزاد شدن منابع مالی بلوکه شده ایران و مبا، …
منبع خبر: خبر گردون
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020600404356300800/%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%21