شتاب‌گیری رشد قیمت خودرو در بازار ؛ افزایش 5 میلیونی «هایما S7» + جدول

از سوی دیگر به گفته فعالان بازار خودرو ماه‌هاست که رکود در بازار خودرو حاکم است و ،ید و فروش به حداقل خود رسیده است. بطوریکه به گفته فعالان بازار معاملات بسیار محدود و بنابر ضرورت صورت می‌گیرد و ،یدار چند، به بازار مراجعه نمی‌کند. از سوی دیگر نوسانات اخیر نرخ ارز نیز هم بر این آشفته بازار اثرگذار بوده است.   

قیمت محصولات ایران خودرو

به گزارش اقتص،وز ؛ رصد بازار امروز نشان دهنده آن است که ایران خودرویی ها در بازار رشد یک تا پنج میلیون تومان داشته اند. در میان خودروهای که افزایش قیمت داشته اند بیش از همه رشد قیمت «هایماS7» جلب توجه می کند. رشد قیمت هایما از حدود 14 پیش آغاز شد و این خودرو با عبور از مرز یک میلیارد تومان ترمز رشد قیمت را نکشید و این روند تا رسیدن به یک میلیارد و 95 میلیون تومان ادامه داشت.

ایران 22


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65628772/%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%9B-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C

از جمله محصولات پرتیراژ ایران خودرو می‌توان به «پژو 207 دنده ای»، «هایما S7»، «سمند LX با موتورEF7 » و «تارا دنده ای»، «دنا معمولی» و «دنا پ، توربو اتوماتیک» اشاره کرد. رصد بازار خودرو نشان دهنده آن است که «سمندLX با موتورEF7» امروز با افزایش 2 میلیون توم، در بازار 364 میلیون تومان قیمت خورد  و «هایما S7» هم امروز رشدی 5 میلیونی داشت و در بازار میلیارد و 95 میلیون توم، شد. اما در میان پرتیراژهای ایران خودرو  «تارا دنده ای» هم بدون تغییر در بازار 441 میلیون توم، باقی ماند.

رشد قیمت در بازار خودرو در حالی است که فعالان بازار خودرو بر این نکته تاکید می کنند که تعداد خودروهای فاکتور شده متن، با میزان تقاضا نیست و همین موضوع بر روند صعودی قیمت‌ها در بازار خودرو اثرگذار بوده است.  

از سوی دیگر ارزیابی ها نشان دهنده آن است که در میان خانواده دنا امروز شاهد افزایش یک میلیون توم، بودیم. بطوریکه «دنامعمولی» در بازار 422 میلیون تومان و «دنا پ، توربو اتومات» هم در بازار 571 میلیون تومان دست به دست شد. از سوی دیگر «پژو 207 دنده‌ای» هم بدون تغییر در بازار 445 میلیون تومان قیمت گذاری شد.