شرایط جدید فروش بزرگ بدون قرعه کشی ایران خودرو و سایپا اعلام شدشرایط جدید فروش بزرگ بدون قرعه کشی ایران خودرو و سایپا اعلام شد. – مدیر کل دفتر صنایع خودرو و، صمت ضمن اشاره به آغاز مرحله اول طرح بزرگ یکپارچه فروش خودروهای داخلی (خارج از فرآیند قرعه کشی صرف برنده شدن یا نشدن) ، اعلام کرد که لیست ،ت متقاضیان تایید شده در مرحله اول، …
منبع خبر: عرشه آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011232484265996288/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88