شرایط خرید شاهین ابلاغ شد

منبع خبر: تحریریه
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66280048/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF