شرایط دومین فروش ایران خودرو به قیمت کارخانه + تحویل شهریور 1402

منبع خبر: این تیتر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020266608840906752/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1