شرایط ورود به جاده چالوس در هوای برفی

ماموران پلیس راه در محورهای کوهست،، خودروها را کنترل و در صورت همراه نداشتن زنجیر چرخ از ادامه مسیر جلوگیری می کنند. – سرهنگ پیمان ،ی روز شنبه هفتم بهمن ماه اظهار کرد: با توجه به بارش برف، باران و کاهش دما در محورهای مختلف این استان، همراه داشتن زنجیر چرخ [ ] رییس …
منبع خبر: زیرنویس نیوز
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021105447243716608/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%81%DB%8C