شرط آخر ارزان شدن خودرو

به گزارش ساناپرس، شرط آ، ارزان شدن خودرو عضو کمیسیون صنایع مجلس اظهار کرد: اگر آیین نامه واردات خودروهای کارکرده نهایی و اجرایی شود، هم ناترازی موجود در بازار خودرو را از بین خواهد برد و هم در بازار خودرو رقابت ایجاد خواهد کرد. – عضو کمیسیون صنایع مجلس اظهار کرد: اگر …
منبع خبر: سانا پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020735849307240448/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88