شروع همکاری استراتژیک سوپراپلیکیشن آپ و پلتفرم باما | مراسم

مراسم امضای قرارداد شروع همکاری استراتژیک آپ و باما در تاریخ 9 بهمن ماه با حضور مدیران دو مجموعه برگزار شد.

براساس این همکاری امکان ثبت و بررسی آگهی های ،ید و فروش خودرو در بستر آپ برای تمام کاربران فراهم شده است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازروابط عمومی سوپراپلیکیشن آپ، به جهت تکمیل سبد محصول خود و نیازسنجی بازار خودروی دست دوم، سرویس ،ید و فروش خودرو در همکاری با پلتفرم باما به سوپراپلیکیشن آپ اضافه شده است.

این گزینه هم اکنون در دسترس تمام کاربران است و دو شرکت در مسیر توسعه این سرویس با یکدیگر مشارکت خواهند داشت.

باما فقط سرویس جدید برای سوپراپلیکیشن آپ نیست آرمان فرج زاده مدیر ارشد اجرایی سوپراپلیکیشن آپ در خصوص این همکاری گفت: باما فقط یک سرویس جدید برای آپ نیست؛ ما براساس یک مدل مشارکت تجاری و استراتژیک به این همکاری رسیدیم.

پتانسیل موجود در بازار ،ید و فروش خودروی دست دوم، موقعیت چشمگیر برند باما به ،وان مرجع مورد اعتماد در بازار خودرو، تکمیل زنجیره ارزش شرکت آسان پرداخت و ظرفیت کاربران سوپراپلیکیشن آپ از جمله موضوعات مهم ما برای شروع این همکاری بود.

فرج زاده در خصوص دلایل همکاری با باما گفت: براساس بررسی های انجام شده و در راستای استراتژی های کلان گروه آسان پرداخت، حوزه خودرو به ،وان یکی از بخش های دارای ظرفیت رشد، برای س

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021118647798718464/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D8%A2%D9%BE-%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7