شناسایی اطلاعات 400 هزار خودروی لوکس برای دریافت مالیات

منبع خبر: ایسک،وز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66590487/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA