شورای رقابت از دستور رییسی تمکین نکرد

منبع خبر: تیتر یک اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020428018503743488/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%C2%AB%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C%C2%BB-%D8%AA%D9%85%DA%A9%DB%8C%D9%86-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF