شورای روابط تجاری ایران و قطر تشکیل می‌شود

در گفت‌وگوی علی اکبر محرابیان، وزیر نیروی ایران و شیخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ث،، وزیر صنعت و تجارت قطر بر تشکیل شورای روابط تجاری ایران و قطر به منظور توسعه روابط اقتصادی دو کشور تاکید شد.

به گزارش ایسنا، در آستانه برگزاری نهمین اج، کمیسیون همکاری‌های مش، اقتصادی ایران و قطر، طی گفت‌وگوی تلفنی “علی‌اکبر محرابیان” وزیر نیرو و رئیس کمیسیون مش، همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و قطر و ” شیخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ث،” وزیر صنعت و تجارت قطر و رئیس قطری این کمیسیون بر موضوع تشکیل شورای روابط تجاری برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور تاکید شد.

محرابیان در مذاکره با عبدالله آل ث، با اشاره به برقراری روابط سیاسی مطلوب بین دو کشور ایران و قطر اظهار کرد: خوشبختانه بین دو طرف روابط سیاسی بسیار خوبی حاکم است و این مهم حاصل تلاش‌های دو جانبه ایران و قطر است، بر این اساس برگزاری نهمین اج، کمیسیون همکاری‌های مش، اقتصادی ایران و قطر در ماه جاری فرصتی من، برای ارتقای سطح روابط اقتصادی دو کشور خواهد بود.

همچنین وزیر صنعت و تجارت قطر در این گفت‌وگوی تلفنی گفت: با توجه به اهمیت توسعه روابط تجاری دو کشور در حاشیه اج، پیش رو، شورای روابط تجاری ایران و قطر تشکیل و به واسطه آن برنامه‌ریزی‌های لازم برای توسعه اقتصادی و نیز برگزاری بزرگترین همایش و نمایشگاه تجاری دو کشور صورت می‌گیرد.

بنا بر اعلام و، نیرو، نهمین اج، کمیسیون مش، ایران و قطر با حضور وزیر صنعت و تجارت قطر و هیأت همراه به میزب، و، نیرو  از ۱۸ تا ۲۰ آذر در تهران برگزار می‌شود.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/707760/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF