شوک بزرگ ایران خودرو به خریداران/ افزایش 114 میلیونی قیمت کارخانه ای سوگلی ایران خودرو

ایران خودرو قیمت جدید سورن پ، دو گانه سوز را اعلام کرد. – ، سورن پ، دو گانه سوز شاید به دلیل ارتقا استانداردها رشد قیمت داشته است، هر چند ایران خودرویی ها توضیحی برای افزایش قیمت حدود 114 میلیون توم، این خودرو ندادند. ایران خودرو قیمت جدید سورن پ، دو گانه سوز را اعلام کرد.
منبع خبر: اندیشه معاصر
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030321936152016896/%D8%B4%D9%88%DA%A9-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%2F-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87