شکسته شدن رکورد تولید روزانه سایپاتولید گروه خودروسازی سایپا تا پایان 16 اردیبهشت از 50 هزار و 653 دستگاه عبور کرد و رکورد 50 درصدی تولید در این بخش ثبت شد. – مخاطب24:گروه خودروسازی سایپا در راستای افزایش تولید و کمک به تنظیم بازار خودرو، موفق شد تا پایان 16 اردیبهشت 50 هزار و 653 دستگاه خودرو تولید کند که در مقایسه …
منبع خبر: مخاطب 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020227605727535104/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7